Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 22]

Kracht.

 
Ik wenschte mij een koopren kop,
 
Koel, vaardig te aller uur;
 
Geen mijmrend hoofd, nu licht, dan zwaar,
 
Straks brekend, berstend uit elkaêr,
 
Vol storm of zand of vuur;
 
 
 
Een hart, dat, als een friesche klok,
 
Sloeg met gelijken klop!
 
Geen ding, bij ieder vreugd of smart,
 
Bij ieder tochtjen uit de vert',
 
In driftigen galop.
 
 
 
Ik wenschte mij een effen blik,
 
Een onbeweeglijk oog,
 
Dat nooit verried wat liefde of haat,
[p. 23]
 
Wat lust of luim, of goed of kwaad
 
Van binnen mij bewoog.
 
 
 
En voorts - een forschen lichaamsbouw,
 
Een grofgespierde knuist;
 
Wie met de kracht des vleesches lach',
 
Iets olifantisch' baart ontzag
 
En 't geestje vreest de vuist.
 
 
 
Ik wenschte, ik ware een dikke reus,
 
Geboren Stoïcijn!
 
Zoo wandelde ik door 't leven rond,
 
Flegmatisch, kalm, bedaard, gezond,
 
En kende strijd noch pijn....
 
 
 
O lach niet: 'k zweer u dat ge mij
 
Niet om dit liedje lacht!
 
Deez' prozawensch, deez' prozakreet
 
Is vol verborgen zieleleed -
 
Eens teedren dichters klacht.