Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

De Feestdag.

 
Dat u een feestdag sticht' en sterk',
 
Vriend, tot uw daaglijksch werk!
 
Zijn heil, zijn licht, zijn rust en zoet
 
Schenke u een frisschen moed.
 
Verspil in uitgelaten vreugd,
 
Uw sterkte noch uw jeugd.
 
Nieuw rijze uw kracht ter eer van God,
 
Uit matig feestgenot!

(Gevolgd.)