Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 45]

Voorjaarsliedje.

 
Lente lacht in onze dalen!
 
'k Durf niet treden in mijn hof,
 
Vol van geuren, kleuren, stralen,
 
Zonder liedeke van lof.
 
 
 
Met de takken, met de knoppen,
 
Loopen al de meisjes uit,
 
En de jonge boezems kloppen
 
Voor de milde Lentebruid.
 
 
 
Vreugde, liefde, trooste, zegen
 
Brengt zij in haar bloemkorf meê,
 
Al haar vrienden aêmt zij tegen
 
Levenslust en hemelvreê!
[p. 46]
 
Nu, de kranke mag weêr hopen, -
 
Kan men sterven in de Mei? -
 
Zijn gevangenis gaat open,
 
En hij ruikt de groene wei!
 
 
 
't Geemlijk oude-vrijersharte,
 
Vol gemaakten vrouwenhaat,
 
Voelt een wonderzoete smarte:
 
Peinst: het is toch nooit te laat.
 
 
 
't Stijve bestje komt zich warmen,
 
Lachend, in den zonnegloed;
 
En in 't kluisje van Gods armen
 
Daalt weer levensvreugd en moed.
 
 
 
Lente, voor uw zegeningen,
 
Looft, wie zestigmaal u zag;
 
En - mijn kind, voor haar seringen,
 
Dankt u met haar liefsten lach.
 
 
 
Ik - o, troost en vreugd der aarde
 
'k Min, ik groet u duizendmaal.
 
Zend mij nu ook, in mijn gaarde
 
Toch een enklen nachtegaal.