Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 108]

Schitterende Starre.

 
Ik zag een starre schittren,
 
Maar 't was niet aan den trans;
 
't Was in twee dierbare oogen,
 
Een starretje vol glans.
 
 
 
't Betooverde en bezielde
 
Mijn hart, mijn geest, mijn jeugd,
 
't Spreidde in mijn blijde woning
 
Gods licht en vrede en vreugd.
 
 
 
Het blonk op al mijn wegen
 
Zoo vriendlijk en zoo zacht,
[p. 109]
 
Een zonnetje van zegen,
 
Te morgen en te nacht.
 
 
 
Het blonk van heilge liefde
 
Voor zooveel goeds en groots;
 
Het scheen een licht des levens,
 
Maar 't bleek - een boô des doods!
 
 
 
Dat was het Teringstarretje -
 
Beware u Gods genaê,
 
Dat gij het ooit ziet schittren
 
In 't oog van kind of gaê!

1854.