Dichtwerken


auteur: P.A. de Genestet


bron: P.A. de Genestet, Dichtwerken (ed. C.P. Tiele). Gebroeders Kraay, Amsterdam 1869  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

De Ware Godgeleerde.

 
Geen Godgeleerde is hij die God leert, hoe Hij wezen
 
En wat Hij werken moet, of doen mag al dan niet.
 
Zoo zijn er! Neen, maar hij, wien God leert Hem te vreezen
 
In liefde, en blij te doen al wat Zijn wet gebiedt.

1858.