Methodologie


auteur: A.D. de Groot


bron: A.D. de Groot, Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen. Van Gorcum, Assen 1994  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Methodologie

A.D. de Groot


Inhoudsopgave

Ten geleide

Woord vooraf

1. De empirische cyclus in de wetenschap 1;1 Het verwerven van ervaring

1;2 Hogere ervarings-processen: denken, scheppen, begrijpen

1;3 Doelstellingen en normen in de empirische wetenschap

1;4 De cyclus van het empirisch-wetenschappelijke onderzoeken

2. Ontwerpen van theorieën en hypothesen 2;1 Kenmerken van hypothesevorming

2;2 Hulpmethoden voor de hypothesevorming

2;3 Keuze-problemen bij de vormgeving

3. Formulering van theorieën en hypothesen A. Het deductieve proces 3;1 Normen voor de formulering

3;2 Deductie en specificatie

3;3 Explicitering van een theorie of hypothese

3;4 De wetenschappelijke voorspelling

4. Formulering van theorieën en hypothesen B. Confirmatie 4;1 Confirmatie van hypothesen

4;2 Aanvaarding en verwerping van theorieën

4;3 Normen voor de publikatie van theorieën en hypothesen

5. Van formulering naar toetsing en evaluatie 5;1 De opzet van toetsingsonderzoek

5;2 Van formulering naar toetsing: een voorbeeld

5;3 Toetsing en evaluatie

6. Objectiviteit 6;1 Het objectiviteits-beginsel 6;1;3 Objectiviteit bij de toetsingsopzet .

6;2 Van begrip naar objectieve variabele

6;3 Objectieve selectie van toetsingsmateriaal

7. Verzamelen en bewerken van materiaal 7;1 Objectieve vragen en antwoorden

7;2 Vraagvorm en bewerkingswijze

7;3 Beoordelingsprocedures: intersubjectiviteit

8. Criteria voor empirische variabelen en instrumenten 8;1 Instrumentele utiliteit van een variabele

8;2 Validiteit

8;3 Nauwkeurigheid en stabiliteit: meet-betrouwbaarheid

8;4 Interne efficiëntie en scoring

9. Veelheid en eenheid van wetenschappelijk onderzoek 9;1 Vormen van onderzoek

9;2 Methodologie van de interpretatie

9;3 Complexe problemen en hulpmiddelen

9;4 Eenheid van de wetenschap

Bibliografie

Appendix: enige aanvullende literatuur

Namen-register

Zaken-register