Hoe hoort het eigenlijk?


auteur: Amy Groskamp-Ten Have


bron: Amy Groskamp-Ten Have, Hoe hoort het eigenlijk?. H.J.W. Becht, Amsterdam 1940 (vierde druk)  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Audiënties.

In de plaatselijke bladen wordt gewoonlijk bekend gemaakt wanneer de autoriteiten audiëntie verleenen.

Wie een particuliere audiëntie wenscht, dient hiertoe schriftelijk een aanvrage in te dienen, met vermelding van de reden van het verzoek.

Ook de data van de audiënties van H.M. de Koningin worden tevoren in de couranten bekend gemaakt.

Wie ter audiëntie wenscht te gaan, wende zich met een daartoe strekkend verzoek tot de desbetreffende instantie (voor tekst van dergelijk schrijven zie letter B: Brieven).

Gewoonlijk is deze instantie:

Voor Militairen: De Chef van het Militaire Huis.

Voor Burgers: De Grootmeester van H.M.

Voor Dames: De Dame du Palais van H.M. of de Grootmeesteresse en bij ontstentenis van deze, de waarnemend Grootmeesteresse.

Ook dit wordt in de bladen bekend gemaakt.

Dames, die bij H.M. de Koningin ter audiëntie willen gaan, stellen zich persoonlijk voor bij de waarnemend Grootmeesteresse op den door deze te houden ontvangdag.

Kort daarop, ontvangt men dan een kaart, waarop staat hoe laat men aanwezig moet zijn en welk soort toilet vereischt wordt: (middagtoilet of klein avondtoilet of groot avondtoilet).