'Het begrepen subject, een fantoom in de taalbeschrijving'


auteur: Ton van Haaften en Annelies Pauw


bron: Ton van Haaften & Annelies Pauw, ‘Het begrepen subject, een fantoom in de taalbeschrijving.’ In: Forum der Letteren 23 (1982), p. 124-146.  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

‘Het begrepen subject, een fantoom in de taalbeschrijving’

Ton van Haaften & Annelies Pauw

bron

Ton van Haaften & Annelies Pauw, ‘Het begrepen subject, een fantoom in de taalbeschrijving.’ In: Forum der Letteren 23 (1982), p. 124-146.

codering DBNL-TEI 1
dbnl-nr haaf002begr01_01
logboek

- 2002-03-14 LvtL colofon toegevoegd

- 2007-10-18 FH conversie van het bestand naar teixlite

verantwoording

gebruikt exemplaar

exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, sign. SNED 12 1523

 

algemene opmerkingen

Dit bestand geeft een diplomatische weergave van ‘Het begrepen subject, een fantoom in de taalbeschrijving’ door Ton van Haaften & Annelies Pauw, verschenen in Forum der Letteren 23 (1982), p. 124-146.