Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen


auteur: J.L. Heldring


bron: J.L. Heldring, Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen. G.A. van Oorschot, Amsterdam 2003  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Heel ons fundament kraakt en andere kanttekeningen

J.L. Heldring


Inhoudsopgave

Woord vooraf

I Artikelen Het geleende geheugen

Weerzien met Carry van Bruggen: Prometheus

II Van de Muur tot de Twin Towers Columns 1989-2003 Terugkeer in de geschiedenis 17 oktober 1989

Het Duitse volk is al herenigd 4 november 1989

Nummer één op de agenda 1 december 1989

De moeilijkheden beginnen pas 2 januari 1990

Het grote debat is over 23 januari 1990

We leven altijd in een crisistijd 13 april 1990

Wedergeboorte van het beeld 8 juni 1990

Korea 1950, Irak 1990 14 september 1990

De volkswil buiten de grenzen 18 december 1990

Nederlander, socialist en gaullist? 31 mei 1991

Nederland en de revolutie 10 september 1991

Ondenkbaarheden en absurditeiten 26 november 1991

Eenheidsdrift is doodsdrift 10 december 1991

Hoe meer staten, des te meer conflicten 20 december 1991

Onze cultuur weerspiegeld 12 mei 1992

Holland spreekt een woordje mee 12 juni 1992

Marx versus De Gaulle in Maastricht 4 augustus 1992

Hoe na is ons het hemd? 18 augustus 1992

Duitslands representerende rol 4 september 1992

De Groot-Inquisiteur 22 december 1992 en 12 januari 1993

Fascisme ligt in democratie besloten 15 en 29 januari 1993

Verandering betekende instorting 19 februari 1993

De onmisbare erfzonde 5 maart 1993

De bron van goed en kwaad 4 mei 1993

Een nieuwe mythe? 25 mei 1993

Een heldenvolk? 29 juni 1993

Nog nauwelijks te geloven 14 september 1993

Schok der herkenning 28 december 1993

Vrijheid het hoogste goed? 5 februari 1994

God zegene de greep 11 februari 1994

Gesublimeerd kolonialisme 15 april 1994

Monumentaal micawberisme 10 mei 1994

Niet specifiek op 4 mei 11 april 1995

Frustratie en irritatie 14 juli 1995

De smaad van het land 3 november 1995

Is relativisme onvermijdelijk? 21 november 1995

Slechts een schouwspel 12 januari 1996

Een stukje met God erin 23 februari 1996

Cultureel armoedig 26 maart 1996

Um den Schlaf gebracht 5 juli 1996

Voorbij, voorgoed voorbij 23 augustus 1996

Twijfel aan de vooruitgang 30 augustus 1996

De onmisbare schijnwereld der idealen 15 oktober 1996

Eer 15 november 1996

Een tragische vedette 7 maart 1997

Schijnheiligheden 11 april 1997

Uitstel van executie? 27 februari 1998

Zand erover? 17 maart 1998 en 6 oktober 2000

Toen Bulgarije, nu Kosovo 23 juni 1998

Training van de hersenspieren 23 oktober 1998

Een geschiedenis herzien 20 november 1998

Het verlies van de vijand 26 februari 1999

Een valse tegenstelling 1 juni 1999

Moreel gerechtvaardigd, maar... 8 juni 1999

Hoeden en petten 25 januari 2000

Vlag en lading 21 april 2000

Onmenselijkheden 25 april 2000

Oranje en de regenten 12 mei 2000

Twee denkwerelden 27 juni 2000

Die gekke Amerikanen? 17 november 2000

Het helaas van de realist 12 april 2001

Amerika en wij na 11 september 13 september 2001

Gewettigd, maar ook doeltreffend? 11 oktober 2001

Nog was er geen oorlog 15 november 2001

Analyse juist, conclusie niet 7 maart 2002

Niet af van Pim Fortuyn 7 mei 2002

Een Amerikaanse Brezjnevdoctrine? 20 juni 2002

Opiaten voor brood 14 november 2002

Mensen en symbolen 5 december 2002

De Huizingalezing aangevuld 19 december 2002

Amerika is anders 6 februari 2003

Tussen alle stoelen 20 februari 2003

De teerling is geworpen 20 maart 2003

Gedeukt vertrouwen 5 juni 2003

Slotwoord