De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 109]

944 Aen mijnen Heere, Mijnen Heere, Caspar Barlaeus, Professoor der Philosophie, tot Amsterdam.

1Mijn Heere,

 

2Wat mij de Heer van Zujlekom schrijft, gelieve UE. te zien bij 3 den ingeslooten. 'T boek heb ik gelezen; ende morghen t' eener3 4 begraffenis nae Haerlem te gaen. Zoude anders zelf de brenger zijn.4 5 Nu zejnd ik het, om tijdt te winnen. Dat zal misschien te lichter5 6 vallen, zoo U.E. goedt vindt, te dien ejnde, ende teffens om gëoef-7fende Duitsverstanders daer op te hooren, de HH. Mostaert,7 8 Baek en Vondelen, t' uwent te roepen. Oft Uwer E. dit aenstae;8 9 dan oft zij 't liever heeft op mij te laeten staen, hoop ik over-910morghen, ujt U.E. te koomen verneemen; ende met een, oft de 11 zelve ijet wijders te bevelen heeft, 12 Mijn' Heere, aen

13Uwer E.

14Onderdaenen toegedaenen dienaer

15P.C. Hóóft.

14T' Amsterdam, 9en Feb. 1639.

15in haeste, en 's avonds spaede.

 

Hooft stuurt Huygens' Dagh-werck en oppert of Barlaeus het samen met de vrienden zal lezen. Hooft heeft het al uit en is morgen verhinderd.