De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 286]

1037 Aen mijn Heer, mijn Heer Joachimus Vickefort. Ridder ende raet van haer Extie de Lantgravinne van Hessen, woonende op de cingel bij den Dolphijn, Amsterdam.

port,

 

...

1Fui tecum Muydae, ubi Hoofdius, Leonora, Susanna, Constantia, 2 egregiis exemplis magnarum virtutum documenta nobis dedere. 3 Equidem in Hoofdio praeter facundiam, prudentiam, comitatem, 4 admiratus semper fui priscam illam morum simplicitatem, nec 5 fluxos hujus seculi ritus, quibus vicina Gallia Batavorum 6 constantiam expugnat, et in Proteos transmutat. In Leonora, tanti6 7 viri conjuge, Cornelias, et Sempronias, et Placidias, et Flaccillas, et7 8 Serenas adspicio; hoc uno ab illâ dispares, quod à magnis virtutibus 9 secreverit grande supercilium, nec pro dote triumphos numeret.9 10 Susanna comis est sine fuco, diserta sine arte, modesta sine 11 affectatione, sine ostentatione sciendi avida. Constantia primam 12 virtutem putat, omnes complecti posse, et dissimulare singulas.12

13.....

14Poelgeestae ad Rhenum, 12 Sextil.

151640.

16C. Barlaeus

 

vertaling

....

(Verder) ben ik met u in Muiden geweest, waar Hooft, Leonoor, Susanna en Constantia door hun exemplaire gedragingen aan ons van hoge zedelijke eigenschappen de blijken hebben gegeven. Ik voor mij heb in Hooft naast zijn gemakkelijk spreken, zijn verstandigheid en vriendelijk optreden, altijd bewonderd - iets van den ouden stempel! - dien eenvoud van zijn karakter: niet de wufte manieren van deze eeuw, waarmede het genabuurd Frankrijk der Batavieren vaste geaardheid breekt en in een Proteus-geaardheid omzet. In Leonoor, de gade van zo groot een man, zie ik de Cornelia's en de Sempronia's, de Placidia's, Flaccilla's en Serena's voor mijn ogen, in dit ene slechts van haar verschillend, dat zij haar hoge eigenschappen heeft weten vrij te houden van ‘het opgetrokkene wenkbrauwenfronsen’ en niet ‘als meegekregen met haar bruidsgift al de zegekarren der familie opsomt’. Susanna is vriendelijk zonder lozen schijn, weet haar gedachten zonder gekunsteldheid goed uit te drukken, is zedig, zonder dat ze zich aanstelt, en zonder vertoon weetgierig.

[p. 287]

Constantia acht het de eerste deugd, dat men het vermag, aan alle zich toe te wijden, en toch bij elke op zichzelve doet, of men die deugd niet kent.

....

Te Poelgeest aan den Rijn, 12 augustus 1640.

 

C. Barlaeus.

 

Barlaeus prijst Hooft en zijn gezin.