De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 422]

1108 Aen mijn Heer Mijn Heer Joachimus Vickefort Ridder etc. residerende ten huijse van de professor Barlaeus, Amsterdam.

door vrient.

 

........

1Veni cras, sed noli expectare ultimam vesperam. Conduc currum, 2 qui vos hucusque vehat. Viae ob pluviam commodissimae sunt 3 aurigantibus. Adsis instructus rerum novarum relatione. Satrapa 4 Hoofdius dum hîc est, Europae, omnibusque Principum et Regum 5 motibus subductus sibi videtur. Tecum loqui desiderat, ut 6 subactum longa et multa lectione animum flectat ad praesentia.

7........

8Beverowici 19 Jul. 1642.

19C. Barlaeus

 

vertaling

 

......

Kom morgen; maar gelieve niet af te wachten het uiterst avonduur. Huur een wagen, dat die u helemaal tot hier kan voeren. De wegen zijn tengevolge van den regen het meest geschikt voor wie per voertuig reizen.

Moogt ge verschijnen welvoorzien met een relaas van politieke nieuwtjes. De Drossaard Hooft heeft zo het gevoel, zolang hij hier is, aan Europa en al het woelen van Prinsen en Koningen te zijn onttrokken. Met u verlangt hij mondeling gesprek, opdat hij zijn geest, oververmoeid door het langdurige en vele lezen, afleide naar het heden.

......

 

C. Barlaeus.

Beverwijk, 19 juli 1642.