De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 621]

1230 Aen mijn heer mijn Heer Joachimus Vickefort Ridder, ende Raet van de Lantgravinne van Hessen, Haghe

port

 

....

1Hoofdius noster nondum desijt esse quartanarius, querulus est 2 ob aetatem et morbum. Hoofdia animi alacritate molestias illas 3 devorat. Tessela me Alcmariam denuo invitat, et litteris petit 4 ut illi perscribam iudicium meum de matre Ecclesia.

6....

7Amstel. XXIII Nov. MDCXLIV.

8C. Barlaeus.

 

vertaling

 

....

Onze goede Hooft heeft het nog niet opgegeven, lijder aan de vierdedaagse koorts te zijn. Hij is klagerig vanwege zijn leeftijd en zijn ziekte. Vrouwe Hooft met de opgeruimdheid van haar geest weet die zwarigheden te verduwen. Tessel nodigt mij opnieuw naar Alkmaar en vraagt in een brief, dat ik haar uitvoerig mijn oordeel schrijf over de Moeder-kerk.

....

 

Amsterdam, 23 november 1644.

C. Barlaeus.