De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 642]

1242 Amplissimo clarissimoque Viro D. Casparo Barlaeo Amsterdam Joachimus Vicofortius S.P.D.

....

1Gaudeo plurimum Nobiliss. Hoofdium melius se habere, sed 2 dissimulare non possum indignationem nostram conceptam ex 3 uxoris suae exiguo in nos adfectu; qui inde liquet, quod Roterodamo 4 Amstelodamum proficiscens, Hagam quae in itinere est, transire, 5 aut ad nos divertere noluerit. Sic et nos aliquando adversam Fossae 6 Imperialis ripam legemus, ubi Harlemum eundum erit. - (...) D. 7 Satrapa magnopere devincet Principem curâ quam suscipit in 8 gratiam Comitis Nassoviae.

....

9Dabam Hagae Comitis,

10XXIII Ian. CIillustratieIillustratie CXLV.

 

vertaling

 

....

Ik ben bijzonder verheugd, dat de Hoogedele Hooft er beter aan toe is; maar ik kan niet verhelen de verontwaardiging, die zich van ons meester heeft gemaakt tengevolge van zijn vrouws geringe genegenheid voor ons; welke daaruit evident is, dat zij van Rotterdam naar Amsterdam op reis, niet door Den Haag heeft willen gaan, dat toch op de route ligt, anders gezegd, dat zij bij ons logeren niet heeft gewild. Zo zullen ook wij te zijner tijd eens aan de overzijde langs den Keizersgrachtwal heenstrijken, wanneer de tocht naar Haarlem moet gaan. ... De Heer Drossaard zal den Prins grotelijks verplichten door de zorg, die hij op zich neemt ter wille van de Gravin van Nassau.

....

 

's-Gravenhage 23 januari 1645.