De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 721]

1288 Aen mijn Heer mijn Heer Joachimus Vickefort Ridder, en Raadt van de Lantgravinne van Hessen, Haghe.

port

 

1....

2Heros Muydensis diu cum podagricis doloribus conflictatus, iam 3 cum pedibus in gratiam redijt. ambulat mecum sed Vulcanio et3 4 cespitante gradu.4

Veteris sunt haec vestigia recti.

6....

710 nov. 1645.

8(C. Barlaeus.)

 

vertaling

 

De Heros van Muiden heeft langen tijd te kampen gehad met pijnen tengevolge van de podagra, maar heeft eindelijk met zijn voeten weer vrede gesloten. Nu maakt hij wandelingen met mij, maar met den gang van Vulcanus, licht over een boomwortel struikelend.

Van de vroegre rechtheid dit zijn de sporen.

10 november 1645.