De briefwisseling van P.C. Hooft. Deel 3 (eds. H.W. van Tricht e.a.)


auteur: P.C. Hooft


editeur: H.W. van Tricht, F.L. Zwaan, D. Kuijper Fzn., Franco Musarra en R.E.O. Ekkart


bron: H.W. van Tricht e.a. (red.), De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft (derde deel). Tjeenk Willink/Noorduijn, Culemborg 1979  


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 798]

1335 Amplissimo Clarissimoque Viro Domino Gasparo Barlaeo Amicorum intimo, Joachimus Vicofortius S.P.D. - Amstelodamum.

1Maximo cum dolore Te adversa conflictatum valetudine intellexi, 2 sed majori cum admiratione eam ex dolore, id est, ex animi 3 infirmitate fuisse profectam. Inhumanum quidem est non adfici 4 morte illius, quicum conjunctissimè et familiariter vixeris, sed 5 nescio an humanum sit nimis dolere ereptum amicum, qui tot 6 alia post se Tibi reliquit. Scimus hominem fuisse et nihil humani ab6 7 ipso alienum, scimus senem fuisse, et non potuisse non res humanas 8 et amicorum consuetudinem relinquere.

9....

10Hagae Comitis 6. Junii 1647.

 

vertaling

 

Met zeer groot leedwezen heb ik verstaan, dat Ge met een slechte gezondheid te kampen hebt gehad, maar met nog groter verwondering, dat deze uit leed, d.w.z een zwakte van het gemoed was voortgekomen. Onmenselijk gevoelloos is het weliswaar, niet geroerd te worden door den dood van iemand, met wien ge diepverbonden en vertrouwelijk geleefd hebt, maar ik weet niet, of het niet menselijke zwakheid is, al te zeer leed te dragen over een weggerukten vriend, die zoveel anders na zijn heengaan u heeft gelaten. We weten, dat hij een broze mens was en niets menselijks hem vreemd; we weten, dat hij een oud man was en niet anders kon dan eenmaal het aardse mensenleven en het vertrouwelijk verkeer met vrienden achterlaten.