Gedichten. Deel 1


auteur: P.C. Hooft


bron: P.C. Hooft, Gedichten. Deel 1 (eds. P. Leendertz Wz. en F.A. Stoett). P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam 1899


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Op d' intreê der coninginne moeder van Vrankrijk t' Amsterdam, ujt het Latijn van den heer Caspar Barlaeus.

De stadt spreekt.

 
Met zulk' eerbieding, als der Hejdensch' Hejligheden+
[p. 318]
 
Geächte Moeder, door der Phrygen landt en steden,2)
 
Gevoert wert, en geviert allomme waer zij quam;
 
Bewellekoom u nu jk nijghend Amsterdam,
5
Hooghstachtbre Koningin. Vaert in ter goede stonde,
 
Verheft uw hel gezight, en swaejt het oogh in 't ronde.
 
Al wat gh' aenschouwt, is winst. Mijn' kerken trots van krujn
 
Mijn' hujzen, haevenen, bewijzen mijn' fortujn.
 
Gewoon, op houten ros, door zout door zoet te draeven,
10
Ontfang jk in mijn' schoot, de kostelijkste gaeven
 
Van Oost, West, Zujd, en Noord, die jk dan ommedejl.
 
D' ouwd' en de nieuwe werlt, zij staen hier bejde vejl.
 
Dank heb des uw gemael, die trooster der verdrukten,
 
Voor wien 't heel' Aertrijk beefd', en alle berghen bukten.
15
Dank heb uw' Majestejt: dank heb uw groote zoon:
 
Die m' hunne gunst en handt tot deze stejghring boôn.
 
Doch, is 't wat grooters, goôn, en koningen, en helden
 
Te baeren; laet bij u, zooveel mijn ootmoedt gelden,18)
 
O Moeder, allergrootst', en zonder wedergaê,
20
Dat uw' gewenschte jonst mij nemmermeer ontstae!20)
 
 
 
1638.