Gedichten. Deel 1


auteur: P.C. Hooft


bron: P.C. Hooft, Gedichten. Deel 1 (eds. P. Leendertz Wz. en F.A. Stoett). P.N. van Kampen & Zoon, Amsterdam 1899


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

Op 't afmaelsel van den heere Caspar van Barel.

 
Als 't Barels spraek vernam, zej Roma, Dat 's de tong+
 
Van mijnen Cicero. Thans hoord' het dat hij zong:2)
 
En zej, dat 's Maroos keel: de wereldt wort weêr jong.
 
Maer, nu 't zijn beeltenis aenschouwt in deze prent,
5
En dat paer zielen, in een' enklen man, bekent;5)
 
Staet het verbaest, en denkt, De wereldt is op 't endt.6)
 
Want wie beleefd' 'er ojt den dagh,
 
Dat hij zoo vreemdt een wonder zagh?

Anders.

 
Hadd', aen dit beeldt, Sandrart de stem ook kunnen geeven,9)
10
Gelijk de rest van 't leeven:
 
'T verblijdd' Augustus, en deê Catilina beeven.11)
 
De Vorst waend', aen den zang, dat Maro voor hem stond.12)
 
De schelm, dat Cicero bliez blixem ujt dien mond.

In Latijn.

 
Debeat, artifici, si vitam et vocis, imago:
 
Quanto concutiat te, Catilina, metu?
 
Ast, Auguste, tuum pectus quae gaudia tentent,
 
Quam capiant aures, ejus ab ore soni?
 
Quippe melos credas, Princeps, audisse Maronis:
 
Fulmina, te, Tullj, Latro, petisse putes.