De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Adam van Oort]

Thans verschynt ADAM van OORT.

Hoe dat dikwerf de gedachtenissen van wakkere mannen, en hunne roemwaardige werken outyds door den tyd en woede van Mars, in de vergetenheid begraven zyn, blykt hier uit, dat ik, na onderzoek gedaan te hebben, niets van hem weet te zeggen, als dat Karel van Mander, in 't leven van Octavio van Veen, zyn naam melt: en dat Kornelis de Bie zyne Konst pryst, zeggende:

 
Dees Konst die heeft van Oort, zoo wel en fraai gedaan,
 
Dat vele Geesten zelfs daar af verwonderd staan.
 
Die niet en is by 't goud van Cresus te gelyken.
 
Die ryke schat moet voor dees hemelgaven wyken.
[p. 38]origineel

Onder zyn Afbeeldzel door Hendrik Snyers gesneden, leestmen dat hy is een leerling van *Lambert, zynen Vader geweest: dat hy is geboren te Antwerpen, in 't jaar 1557. en gestorven 1641. zyne Beeltenis na het zelve gevolgt, zietmen nevens A. Elshaimer in de Plaat C.