De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Tobias Verhaegt]

Hoe verschillig de Konstoeffenaars zyn, in opzigt van de verkiezinge hunner voorwerpen, en hoe deze tot dit, en wederom andere tot dat deel van de Konst door een natuurlyke zucht worden aangedreven, zalmen doorgaans in ons werk konnen bespeuren.

TOBIAS VERHAEGT was gezet op 't schilderen van Geboomte, Gebergten, Rui-

[p. 46]origineel

nen, Gebouwen &c. K. de Bie melt tot zynen roem,

 
Hoe fraay dat yder stuk verzacht is in 't verschiet:
 
De Boomen schoon getrost en levendig geschildert,
 
De gronden los en mals, de takken dicht verwildert.

Hy is om zyn Konst heel bemint by den Hertog van Florensen en sedert te Romen beroemt geweest,

 
Daar hy ook heeft gemaakt den Babilonsen toren,
 
Die daar meer werd geacht als eenig werk te voren:
 
Gelyk hy naarmaals noch gemaakt heeft drie of vier,
 
Waar van m'er eenen vint geschildert binnen Lier;
 
Die Frank heeft gestoffeert met aardige Figuren,
 
Waar door dat zynen roem zal eeuwig blyven duuren.

In 't Leven van Octavio van Veen vind ik zynen naam onder de Aankomelingen geboekt. Hy kon roemen dat hy een grootmeester tot onderwyzer gehad heeft, en door dat zelve Konstzog ook een grootmeester (te weten Petr. Paul. Rubbens) opgekweekt heeft. Hy is geboren te Antwerpen in den jare 1566. en aldaar ook gestorven in 't jaar 1631.