De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jakob Willemsz Delff]

Nu volgt zyn brave tydgenoot

JAKOB WILLEMSZ. DELFF. Deze was een goet Pourtretschilder, als kan gezien worden op de Stads Doele te Delf, aan het rot Schutters dat hy in den jare 1592 heeft geschildert, 't welk met het opspringen van 's Lands Buskruidmagazyn in 't jaar 1654 nevens meer andere Konststukken gekneust en aan flarden raakte, maar om de agting, welke zyn Zoons Zoon de Heer Jakob Delff daar voor had, weder gekalfatert en herstelt werd.

Hoe groot een zucht en liefde Jakob voor de Konst had, blykt daar uit dat hy alle drie zyn Zonen daar in heeft opgekweekt.

Kornelis Delff, de oudste, had eerst zyn Vader, daar na Korn. Kornelisze van Haarlem tot Leermeester in de Konst, en was een goed Stillevenschilder.

Rochus Delff, de tweede, een goet Pourtretschilder.

Willem Delff, de jongfte, een konstig plaatsnyder. Deeze was getrouwd met een Dochter van den beruchten M. Mierevelt, wiens voornaamste Pourtrette hy in Koper gesneeden heeft. Hy is overleden op den 11 van Grasmaand 1638.