De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Deodatus del Mont]

DEODATUS del MONT zal een voorbeeld tot bewys van myn zeggen opleveren. Deze was geboren te St. Truyen, in 't jaar 1581, uit een geacht geslagt; daar en boven om zyn groot verstand in de Meetkunde, Starkunde, Schilderkonst en meer andere pryswaardige wetenschappen en konsten, geadeld van den Hertog van Nieuborg, aan welks hof hy lang verkeert heefd; was ook van den Koning van Spanjen, dien hy als Vestingbouwmeester in zyn jeugd gedient hadde, met veele voordeelen en vrydommen begunstigt: en wanneer die hem naderhand betwist werden, heeft de Koning in eigen Persoon, daar over aan zyn Broeder Ferdinand, den Prins Kardinaal geschreven, ten einde hy hem zyne vrydommen en voorrechten wilde verdedigen en herstellen. Hy is niet alleen een Leerling van Petrus Paulus Rubbens, maar ook zyn liefste boezemvriend geweest; die hem ook in zyne reis door alle de Steden van Italien heeft verzeld. Behalven zyne Konststukken, die in buitengewesten zynen roem schragen, ziet men ook te Antwerpen, in 't Klooster genaaamt de Facons, een Altaarstuk, dat kloek gehandelt, wel geordineert en vloeijende geschildert is, verbeeldende de Offerhande der drie Koningen. En noch een ander in de Lieve Vrouwe Kerk, vertoonende de Transfiguratie, de Verheerlykinge van

[p. 97]origineel

Christus op den berg. Als ook by de Paters Jesuiten, een Kruisdraging enz. genoegzaam stalen van zyn vermogen in de Schilderkonst.

 
Frustra fit per plura quod per pauciora fieri potest.

'T is te vergeefs veel woorden te gebruiken, als men 't door weinige beduiden kan.

 

Hy is gestorven op den 25 van Slachtmaand in 't jaar 1634. binnen Antwerpen. En word van hem gezeit, dat hy door zyne bedrevenheid in de Sterreloopkunde veele zaken wist te voorspellen; als onder andere ook

 
Het Jaar van zyne Dood ook waarlyk te voorzeggen.
 
En zoo hy had gezeit, is 't waarlyk ook geschiet.

Die dit getuigd is Kornelis de Bie. Dog die 't niet gelooven wil zal 'er niet om gebrand worden.