De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Henrik vander Borght]

HENRIK vander BORGHT de oude, is geboren te Brussel in 't jaar 1583, maar met zyne ouderen in den jare 1586, om de beroerten, waar door Braband inzonderheid in dien tyd geschokt werd, vervoerd naar Duitschland, daar hy opgevoed is. Tot zyn jaren van begrip gekomen viel zyn genegenheid op de Schilderkonst, waarom zyn ouders hem bestelden by den Konstschilder Gilles Valkenborg, van wien asscheidende hy zyn Konst voortgezet heeft in Italien. Van daar wedergekeert heeft hy zig tot Frankendaal neergeslagen, en daar gewoont tot den jare 1627, wanneer hy met 'er woon te Frankfoort is gekomen.

Hy was ook een groot kenner van allerhande Rariteyten en Antique Medaljes, dat hem inzonderheid by den Graaf van Arondel bemind maakte. Hy is in een goeden ouderdom gestorven: maar waar, en wanneer, is my tot nog toe onbekend gebleven.

Onder het getal der Schilderen, die wy by Korn. de Bie geboekt vinden zonder eenig merk van hunne Geboorteplaats of Sterftyd, nog ook by wien zy de Konst geleerd hebben, word gemeld.