De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Pieter de Valk]

PIETER de VALK geboren te Leeuwaarden 1584. was de Zoon van een Zilversmit en Borger van die Hoofdstad van Friesland. By wien hy de Konstgeleert heefd weet ik niet, maar dat hy zig in zyn jeugt geoeffent heeft naar de Penceelkonst van A. Bloemaart (zeit Joh. Hilarides van Bolswerd) blykt aan een stuk Schildery dat nog te zien is by zyn Dochters Dochters Dochter Antje Ieppes te Sneek. Waar van wy naderhand zullen spreken.

Valk reisde naderhand om zyn Konst voort te oeffenen naar Italien, daar hy verscheiden achter een volgende jaren bleef. Weder t' huis gekomen zynde kwam hy te trouwen en won twee Zonen, die in hun jeugt meê derwaards trokken, d'een door lust tot de Konst gedreven, d'ander op zyn handwerk, en tot gezelschap van zyn broeder, op de lange reis. Dog deze misleid en bedrogen door een Genuwees, werden in Barbaryen voor slaven verkogt, zonder ooit weder op te dagen. De Vader schilderde onderwyl te Leeuwaarden op 's Princen Hof verscheiden Beeltenissen, Historien, Landschappen enz. die in waarde gehouden worden, en voor een gedeelte daar nog te zien zyn.

Zyn Borstbeeld konstig en uitvoerig door hem zelf geschildert 1605, in zyn 21 jaar, te Sneek by zyn Dochters Dochters Dochter te zien, doet ook 't effens zien, dat hy op dien voet voortgegaan, naderhand een braaf meester moet geweest zyn.

Antje Ieppes bove gemeld heeft een afteekening na 't zelve gemaakt, en ons van Sneek toegezon-

[p. 121]origineel

den om de gedagtenis van haren overgrootvader onder de Konstschilders levendig te houden. Men zie die Beeltenis geplaatst in de Plaat G.