De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Willem vander Vliet]

WILLEM VANDER VLIET, (wiens afkomst is van een jonger Zoon) uit het oud adelyk geslagt van Vander Woert, is geboren te Delf in 't jaar 1584. had een vaardig, en vloeijend penceel, schilderde Historien, (zeit de Stads schryver) dog begaf zig naderhand tot het schilderen van Pourtretten, tot dat hy overleed in Wintermaand 1642 oud 58 jaren. Deze had ook een Broeders-Zoon Henrik van Vliet genoemt, die ook de Konst hanteerde, en lange jaren onder zyn Ooms opzigt zig oeffende in 't schilderen van Historien, Nagtlichten, Perspectiven; naderhand begaf hy zig by den berugten Mierevelt, om zig tot het Pourtretten schilderen te oeffenen. Dog zyne kerkjes van binnen in te zien, en op de wyze van Em. de Wit, met geestige Vallichten en beeltjes gestoffeert behagen my wel best.