De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Guiliam Nieulandt]

GUILIAM NIEULANDT, geboren t' Antwerpen in het jaar 1584. was een Leerling van Roelant Savry t'Amsterdam, by welken hy in 't jaar 1594. kwam om de Konst te leeren. Waar na hem de Reislust den Schilders inzonderheid als aangeboren, in 't hoofd kwam; Hy vertrok naar Rome en woonde drie jaren by den berugten Paulus Bril. Zyne genegendheid strekte byzonder tot het verbeelden van vervallen en door den tyd, en woede gesloopte Roomsche gebouwen, Triomfbogen, Tempelen, Badstoven, Graven en dergelyke schuilhoeken van uilen en vledermuizen, of vervallen holle spelonken, daar men de Echo hoord nabaauwen, waar van hy 'er ook een goed deel zelf met de naald in koper geëtst heeft. Hy was ook

[p. 122]origineel

een goed Digter, naar dien tyd te schatten. Hy keerde in den jare 1607. weder naar zyne geboortestad Antwerpen, en van daar met 'er woon t'Amsterdam, alwaar hy gestorven is in het jaar 1635.