De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Pieter Feddes]

PIETER FEDDES van Harlingen. Of hy

[p. 133]origineel

een Glas- of Tafereelschilder geweest is weet ik niet, nog ook iets van zyn levenswyze en Konst. Maar in de buitencieraden van zyne in koper gesnedene Beeltenis, vertoonen zig Palet en Penceelen, en op den Boord van de Lyst staat Petrus Feddes Pictor, 1615. dat ons hem doet onder de Konstschilders van de 15 Eeuw tellen. Van hem zietmen ook verscheiden geëtste Printen, gemerkt P. Harlingensis.

Gissen kan missen, zeit de oude Hollandsche spreuk. Dit zullen wy in het tegenwoordige voorwerp onzer bespiegeling,