De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Lukas van Uden]

'T is ontegenzeggelyk dat Aurora de stralen van haar goude hulsel boven de benevelde kimmen pas doende zien, als de bladen der boomen nog druppen van den nagtdauw, en de velden nog van den nevel als met een blaauw floers overdekt leggen, en hier en daar de toppen van gehugten, en torenspitsen beginnen in een goude tinteling zig te laten zien, wel de Schilderagtigste gezigten vertoond voor hun die hun werk maken om zulks ter gelegener tyd op paneel te vertoonen. Dit ham LUKAS van UDEN in agt; want men zegt van hem dat hy zig den vadzigen slaap ontrok, en met het morgenkrieken opstond en naar de Velden, en Bosschen zig begaf,

[p. 159]origineel
 
Als 't gedierte vrolyk huppelt,
 
't Gras word van den dauw bedruppelt,
 
En de nieuw verrezen Zon
 
Spiegelt zig in beek, of bron.

Zyne dommelagtige en zoete behandelinge, en de goede welstand, dien hy in 't geheel in zyne stukken, en de byzondere losse zwier dien hy hadde in zyne boomen, gronden, verschieten, en veranderingen van lochten, heeft hem eenen geagten naam gemaakt onder de beminnaars van de Schilderykonst. Hy is geboren te Antwerpen op den 18 van Wynmaand 1595. Zyn Beeltenis ziet men in de Plaat F boven het borstbeeld van F. Hals, 't welk zig met een hoed boven 't hoofd doet zien.