De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Johannes van Ravesteyn, Kornelis de Vos, Adam de Koster, Daniel Mytens, Artus Wolfart, Theodorus van Loon]

Zoo ook de Haagsche pourtretschilder JOHANNES van RAVESTEYN, en KORNELIS de

[p. 189]origineel

VOS van Hulst, aan wiens vaste wezens trekken wel te zien is dat hy een schrander vernuft is geweest.

ADAM de KOSTER.

DANIEL MYTENS, die volgens zeggen van Korn. de Bie een Hollander is geweest, en vele aanzienlyke luiden met roem heeft geschildert, aangezien hy een vleezige en vleijende wyze van schilderen had.

ARTUS WOLFART Antwerpenaar: Die niet alleen berugt is door 't schilderen van zedebeelden, maar ook Fabelen en potseryen. En

THEODORUS van LOON van Leuven, die aan de behandelinge van zyne kloeke beelden, genoegzaam deed blyken dat hy Rome gezien had. Met dezen Konstschilder zullen wy deze Eeuw sluiten.