De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jan en Jacob Pinas]

JAN en JAKOB PINAS van Haarlem schilderden Beelden en Landschappen. Jan was wel 't veerste in de Konst gevordert, en heeft in den jare 1605 met P. Lastman geboren 1581 verscheiden jaren in Italien geweest om zig naar de beste voorbeelden te oeffenen. Zyn penceelwerk

[p. 215]origineel

helde naar den bruinen kant, waarom vele gelooven dat Rembrant hem daar in na geaapt heeft.

Vondel gedenkt aan hem in zyn voorberigt voor 't spel van Joseph in Dothan met deze woorden: Josephs verkooping schoot ons in den zin, door het Tafereel van Jan Pinas, hangende nevens meer konstige stukken van P. Lastman, ten huizen van Docter Robbert vander Hoeven; daar de bloedige rok den Vader vertoond word.