De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Jacob van Es]

JAKOB van ES, mede een Antwerpenaar, schilderde heel natuurlyk, Visschen, Vogels, Bloemen, inzonderheid alle soort van smakelyke Vrugten, waar op dit vaersje ziet:

[p. 218]origineel
 
........ Want ziet de Muscadellen
 
Hoe levendig zy staan; men zou haar kernen tellen.

Zyn Beeltenis is in print, van W. Hollar gesneden.