De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 221]origineel

[Pieter Neefs]

Nu volgt de Antwerpenaar

PIETER NEEFS. Deze schilderde Vorstelyke Paleizen, en Galeryen in Perspectief, maar inzonderheid gezigten van Tempels, en Kerken inwendig te zien, met al der zelver ornamenten, Balkons, verheve Choren, Altaren, Predikstoelen, en wat inwendig aan en tot dat werk behoord. Een arbeidsame verkiezing, die ik liever wil zien dan zelf maken.