De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Pieter Francois]

Wy hebben tot nog toe gezien dat Antwerpen wel de grootste lyst der Konstschilders heeft opgelevert tot onzen Schouburgh; maar andere Steden brengen hunne vernuften meê op de Rol, gelyk Mechelen.

PEETER FRANCOIS Lucasz. geboren in 't jaar 1606 op den 20 van Wynmaand. Hy heeft de Konst eerst by zyn Vader, daar na by Gerard Segers tot Antwerpen geleerd. Zyn geneigtheid strekte wel meest tot het schilderen van Landschappen met kleene Figuurtjes, die hy wonder net en zuiver schilderde, zoo dat ook de Aartshertog Leopoldus een goed behagen in zyne werken gehad heeft, en hem langen tyd in zyn dienst gebruikt. Hy is gestorven den 11 van Oegstmaand 1654. en wy laten zyn Konst haars meesters lof melden.