De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Ludowicus]

In dit zelve jaar 1606 is ook tot Brussel geboren LUDOWICUS anders LOUIS PRIMO gebynaamt Jentiel. Deze, na dat hy dus veer in de Konst gevordert was (maar onder wiens opzigt weet ik niet) dat hy zig op zyn Konst (als men zeit) bedruipen konde, trok naar Romen, waar hy 30 jaren zig gehouden heeft. Zyne handelinge van schilderen was uitvoerig, zinlyk en net, daar het Brabands woord Jentiel zyne oorspronk uit genomen heeft. Zyn Konst heeft d'eer van in des Paus Paleis, onder de beste Konst, geplaatst te wezen. Hy was 1660 nog in leven.

Sandrart die hem mede gedenkt onder de Konstenaren, wil, dat hem de bynaam Jentiel, als hy

[p. 254]origineel

hem in den jare 1626 te Romen in de Bend begaf, is gegeven; om dat hy zig wel wist voor te doen, zig by groote luiden vervoegde, en als een geboren Edelman gedroeg.