De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Esaias vanden Velde]

Deze had een Broeder, maar of die ouder of jonger dan hy was, daar heb ik niet konnen agter komen. Deze was genaamt

ESAIAS vanden VELDE, en schilderde Bataljes en andere Ruitergevegten, en strooperyen.

Hy heeft ook veeltyds zyn konstpenceel geleent om de werken van andere meesters met beeldjes, paarden en troepen van Ruitertjes op de Spaansche wyze gekleed te cieren.

Hy woonde in den jare 1626 te Haarlem, en 1630 te Leiden. Zyn penceelkonst was in dien tyd geagt, en werd duur betaald.

Men gelooft dat Willem vanden Velde, de penteekenaar, Vader van Adriaan en Willem vanden Velde geboren 1610, de Broeder van beide de voorgemelde is geweest.