De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Karel Erpard]

Om dezen tyd vinden wy ook gemeld van eenen KAREL ERPARD, en van de Bie in zyn Gulde Kabinet pag. 520. geprezen.

 
Doordien zyn konstpenceel vol levensaardigheid.
 
Den geest verlokt, en door bevalligheid verleid.

Leiden, dat nevens andere Hollandsche steden mede heeft konnen roemen over het voortbrengen van stedelingen, die als heldere fakkels in de schilderkonst uitflikkerden, bragt ook in den jare 1607