De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Emelraad]

Hem volgt de groote Landschapschilder

.....EMELRAAD. Deze heeft lange jaren te Rome gewoont. Hy was een groot meester in die Konst. De meeste en beste van zyne werken zyn met beelden van Erasmus Quilinus, en met beesten door anderen opgeciert. Verscheide zyner voornaamste tafereelen hangen in de Kerk van de Karmeliten (Descalters genoemt) by andere brave Konst te pronken.