De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Pieter Janszen]

Nevens hem verschynt de konstige Glasschilder

PIETER JANSZEN geboren tot Amsterdam in 't jaar 1612. Hy was een Leerling van den braven Glasschilder Jan van Boekhorst van Haar-

[p. 357]origineel

lem die zyn levensloop eindigde in 't jaar 1672. van wien nog verscheiden geschilderde glazen in de Kerken van Nederland te zien zyn.

Pieter Janszen eerst genoemt, was een konstig teekenaar op papier, van welkers waarde wy in het levens bedryf van zyn Leerling Jan Pietersze Somer zullen melden. Hy stierf in een goeden ouderdom in 't jaar 1672.

Hier aan volgende verschynt