De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Thomas Willeborts Bossaert]

THOMAS WILLEBORTS BOSSAERT geboren te Bergen op den Zoom. Deze was een goed schilder van groote beelden en pourtretten. Hy heeft in zyn tyd Romen, Duitsland, Spanje en Engeland zyne Konst doen zien. Inzonderheid was hy om zyn verstant, gedrag en Konst geëert by den Prins van Oranje Hendrik Frederik (naderhand verwisselt in Frederik Hendrik) en zynen Zoon Prins Willem. Gerard Segers was zyn leermeerster in de Konst geweest. Hy is geboren in den jare 1613, en woonde 1660 in Antwerpen daar hy de Konst met yver oeffende.