De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Bonaventuur Peeters]

BONAVENTUUR PEETERS geboren te Antwerpen in 't jaar als boven, schilderde Zeestormen, en Schepen door velerhande droevige Zeerampen in nood van vergaan. Hoe Eoöl in grammen moede door zyne stormwinden de Wolken van vier oorden perst, en tot een drukt, dat zy met een vervaarlyk geloei van Blixemen en Donderen uitbarsten, met slag op slag de Zeilen, Masten, Stengen en den romp der Zeehulken rammeyen, dat de splinters den Matrozen om de ooren stuiven, die in dien nood hun veege sterfuur met beklemde lippen voorspellen. Dan weer hoe Neptuin gestoort op den trots der Zeerotsen het pekel beroert, en uit de onmeetelyke diepten tegen dezelve met zyn drietandige gaffels aandryft, de bovenste toppen met het schuim bespat; en hoe de Schepen in die branding

[p. 13]origineel

vervallen, gints en herwaard geschokt, eindelyk zig te barsten stooten: volk en goed in gevaar van omkomen gebragt word, vertoonende zig menigten van menschen op eenig gesloopt wrak; terwyl andere weer door 't zwemmen hunne lyfsberginge zoeken. Of ook wel weer hoe de schipbreukelingen aan eenig bevolkt strand, hun wedervaren met opgeschorte schouderen verhalen, en om bystand bidden enz. Deze en diergelyke droevige voorwerpen heeft hy in hunne vertoonselen zoo eigentlyk weten uit te beelden; als ook, Lucht, Water, Klippen, en Stranden zoo natuurlyk te schilderen, dat hy geoordeelt wierd de beste in zyn tyd, in die wyze van schilderen, te wezen. Hy stierf 1652.