De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Franciscus Wouters]

Hem volgt zyn Jaar- en Konstgenoot, FRANCISCUS WOUTERS dog gants verschillig in verkiezing; want gelyk hy het droevige ten voorwerp nam, zoo was in tegendeel deze op vrolyke, aangename en oogstreelende voorwerpen gesteld. De gronden van zyn werken zyn meest Landschappen, of Bosschen die door dichte kruinen een aangenamen lommer maken; waar in somtyds een naakte Venus, met haren lieven Adoon, of eenige Minnekozery van Veldnimfen met Satyrs, of de vlugt van Siringa voor den boxvoet Pan, en diergelyke voorwerpen laatzien. Welk alles hy met zoo wonderlyke bevalligheid en Konst heeft weten te schilderen, dat hy daar door by den Keizer Ferdinand den tweeden in groote agtinge was. Hy is in den jare 1637 met des Keizers Ambassadeur in Engeland geweest, daar hy by die gelegenheid zyn brave Konst meê deed zien. Van daar komende heeft hy zig te Lier zyne geboorteplaats nedergezet. Dog een wyl daar na is hy naar Antwerpen vertrokken daar

[p. 14]origineel

hy ook gestorven is, in den jare 1659. Hy had de Konst geleerd by den berugten Pet. Paul. Rubbens.