De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[David Rykaert]

DAVID RYKAERT geboren te Antwerpen in 't jaar 1615. Heeft de Konst geleerd by zyn Vader, van wien Korn. de Bie in zyn gulden Kabinet der Konstschilders op pag. 100. zeit:

 
Niet min en was vermaard Jan Wildens in de Boomen;
 
En Rykaert in 't gebergte, en losse waterstroomen,
 
Dat al het geen Natuur kan schenken aan den Mensch
 
(Byzonder in de Konst) dat deden zy naar wensch.

David hield zig in den beginne ook aan die verkiezinge en wyze van schilderen: maar met zyn vyftigste jaar veranderde hy zoo van keure als wyze van schilderen, en men zag hem als een tweeden Helschen Breugel, allerhande snakeryen by vuur en kaarslicht, ook vreemde vertoonselen van spoken, helsche gezigten en somtyds ook een St. Anthonis tentatie schilderen, waar in al die geestige verzonnen Duiveltjes voor het kruis van dien Heilig (dienende tot zyn schutsengel) hals over kop de vlugt nemen, en als rag voor den wind wegstuiven. En hoe schrikkelyk diergelyke voorwerpen zyn, nogtans heeft hy dezelve zoo geestig, en konstig weten te schilderen dat de Aartshertog Leopoldus, en meer andere Princen en Grooten, dezelve hebben gezogt om hunne Konstkabinetten daar meê op te cieren.