De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Frans Menton]

FRANS MENTON wiens geboortentyd wy niet weten, hebben wy op zyn sterf jaar willen gedenken, het welke is geweest, (volgens 't beduid van zyn Grafzerk in de groote Kerk agter den Predikstoel tot Alkmaar) in 't jaar 1615 op den 24 van Lentemaand. Vorders weet ik van hem niet, als dat van Mander van hem meld in 't leven van Frans Floris op pag. 161. B. aldus: François Menton van Alkmaar of daar wonende, is een goed Meester in allen deelen van de Konst ook een goed Teekenaar en Plaat snyder & c.