De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Pieter Pietersz Nedek]

Agter hem verschynt de fraaije Landschapschilder PIETER PIETERZE NEDEK, zyn Jaargenoot. Dog ik weet van den zelven niet te zeggen, als dat hy een Leerling van P. Lastman, een Amsterdammer van geboorte, en omtrent 70 jaren oud (nog ongetrouwt zynde) gestorven is.