De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[La Tombe]

LA TOMBE geboren tot Amsterdam in den jare 1616. Was van Reislust bevangen. Des reisde hy naar Romen daar hy in 't oeffenen van de Konst een geruimen tyd doorbragt. In de Bent werd hem ten bynaam Stoppertje gegeven; om

[p. 28]origineel

dat zoo haast hy by zyne Landsluiden de Konstschilders in gezelschap kwam, hy straks sprak van een pyp toebak te stoppen.

Hy schilderde Beeldjes, en Gezelschappen, Italiaansche Bergwerkers en dergelyke zoort van volk, waar by hy dan eenig fraai gezigt, 't zy van overblyfzels van Roomsche gebouwen, Grotten, Graven, of dergelyk te pas bragt. Hy stierf (na dat hy een geruimen tyd weder in zyne geboorte Stad gewoont had) in 't jaar 1676. Hy had ook een Broeder die een beminnaar van Schilderyen en Printkonst was, waar om 'er ook onder de Etskonst van Rembrant een printje uitgaat bekent by de naam van la Tombes printje.