De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Gonzalo Coques]

Van GONZALO COQUES geboren te Antwerpen in 't jaar 1618. Vind ik met den grootste roem aldus geschreven.

 
Wat mag de vlugge faam, zoo op Apelles roemen,
 
En hem alleen den Prins van al de Schilders noemen,
 
Die zyn* benyders had verraden, door zyn Konst
 
En kreeg daar voor tot loon Vorst Alexanders gonst.
[p. 41]origineel
 
Laat Engeland ook vry op haren Holbeen stoffen,
 
En Neerland op van Dyk, die 't al schynt t' overpoffen;
 
Zoo als 't ook waarlyk is in 't groot. Maar in het kleen,
 
Daar in behoud Gonzaal den hoogsten lof alleen.
 
En waarom niet? terwyl zyn Konstpenceel het leven
 
Scheen aan de weezens, die hy schilderde, te geven.

Groots genoeg geprezen. Dog ik wil des mans roem niet betwisten dien hy door 't schilderen by den Aartshertog Leopoldus, by den Keurvorst van Brandenburg, aan 't Engelsche Hof, en aan 't Huis van Oranje, behaald heeft,

Als hare Prins hem schonk een dubb'le Goude Keten.

maar wy gelooven egter dat de Schryver dus met zugt voor zyn landgenoot geschreven heeft, tot dat wy van het tegendeel zullen overtuigt zyn, en meê besluiten moeten, dat hy zyns gelyken in Konst van Pourtretschilderen niet gehad heeft in 't kleen.

Waar, of wanneer hy gestorven is weet ik niet, maar wel dat hy de Konst by David Rykaardt geleerd heeft, wiens Dochter hy naderhand trouwde.