De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Robert van Hoeck]

Ik was verlegen om behoorlyke plaats te geven aan ROBERT van HOECK, tot dat my zyn Af beeldzel geschildert door Gonzalo Loques in handen kwam. Ten bewys dat hy in zyn tyd geleeft heeft.

Zyn genegenheid viel op het verbeelden van Legertogten en Bataljes, met der zelver gevolg, zoo van geschut, legerwagens tot de krygsbehoeften, als ook de elenden die de kryg naar zig sleept; en dat zoo kleen en konstig, dat 'er tot verwonderinge getuigt word, dat hy in een schier ongelooffelyk klein bestek, duizende van beeldjes, elk even woelig en werkelyk, wist te malen. Hy was een Antwerpenaar, en opperste opzigter van den Vestingbouw. Zyn Jaar- en Konstgenoot