De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[p. 53]origineel

[Karel van Savoyen]

KAREL van SAVOYEN, is geboren te Antwerpen in 't jaar 1619. Hy schilderde meest kleine beeldjes, uitvoerig en zoo natuurlyk, dat K. de Bie hem onder de bloem der Brabandsche Konstschilders teld.

Ik vind in de Dichten van Fan Vos van een zyner Konststukken (verbeeldende Adonis door Venus van Diana ontschaakt, in de zaal van den Heer Willem Blaau) dus gemeld.

 
Diana word Adoon, in schyn van Blaau, ontschaakt:
 
Want Venus, vol van list ontziet geen slaapende oogen.
 
Op, Fagtgodin, eer u nog grooter ramp genaakt.
 
De zorgelooze slaap word ligtelyk bedroogen.