De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Zacharias Paulusz.]

Hy stierf tot Amsterdam, wanneer men schreef 1689 in Wynmaand. Zyn beeltenis gevolgt naar zyn eigen afschildering zietmen in de Plaat B. 3.

In dezen tyd leefde tot Alkmaar de Konstschilder ZACHARIAS PAULUSZ. Deze schil-

[p. 56]origineel

derde in den jare 1620 den Adel der oude Schuttery. Als mede in den jare 1627 en 28 in een stuk zeven Beeltenissen van de Hoofden der Schuttery. Dit stuk werd op de oude Doele, op de Hopmans Kamer voor den schoorsteen geplaatst.