De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. (3 delen)


auteur: Arnold Houbraken


bron: Arnold Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. B.M. Israël Amsterdam, 1976 (3 delen, fotografische herdruk)


verantwoording

inhoudsopgave

doorzoek de hele tekst


downloadsDBNL vignet

[Joan Couper]

Na de Dood van David Beck kwam de Londenaar JOAN COUPER (na dat hy een wyl zyn verblyf in Amsterdam gehouden had) aan 't Hof van Zweden, en voorts in dienst van Koningin Kristina. Hy werd in zyn tyd voor den besten pourtretschilder in waterver gehouden, hebbende de Konstgeleerd by eenen Olivier een Engelsman, die voor Koning Jakob, en Karel Stuart, veel groote Historien in waterverf geschildert heeft, welke in een galery geplaatst, langen tyd, hun stand gehouden hebben.